Terms of Service

Witamy w serwisie e-DietaBox („Witryna”). Uzyskując dostęp do Strony i korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie poniższych zasad i warunków („Regulamin”). Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami Korzystania z Serwisu, prosimy nie korzystać z Serwisu.

Własność intelektualna

Zawartość Strony, w tym tekst, grafika, obrazy i oprogramowanie, jest własnością Strony i jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik nie może wykorzystywać treści zawartych w Witrynie do żadnych celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Witryny.

Zrzeczenie się gwarancji

Witryna jest dostarczana na zasadzie „tak jak jest” i „tak jak jest dostępna”. Strona nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innych naruszeń praw. Ponadto, Strona nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na wszelkich stronach powiązanych z tą stroną.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Witryna ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków, lub z powodu przerw w działalności) wynikające z użycia lub niemożności użycia materiałów na stronie internetowej, nawet jeśli Witryna lub upoważniony przedstawiciel został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Linki
Witryna może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Linki te są udostępniane dla wygody użytkownika i nie stanowią poparcia dla treści zawartych na tych stronach internetowych osób trzecich. Witryna nie jest odpowiedzialna za zawartość powiązanych witryn osób trzecich i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących zawartości lub dokładności materiałów w takich witrynach osób trzecich. Jeśli zdecydujesz się wejść na połączone strony internetowe osób trzecich, robisz to na własne ryzyko.

Modyfikacje strony internetowej i warunków korzystania z usługi

Witryna zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, korzystania z Witryny lub jej części bez powiadomienia. Witryna zastrzega sobie również prawo do modyfikacji Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie bez powiadomienia. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian w Warunkach Korzystania z Usług będzie uznane za akceptację tych zmian.

Prawo właściwe

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym państwie lub lokalizacji.

Wypowiedzenie

Serwis zastrzega sobie prawo do zakończenia Twojego dostępu do Serwisu w dowolnym momencie bez powiadomienia z dowolnego powodu, w tym, ale nie tylko, z powodu naruszenia przez Ciebie Warunków korzystania z Serwisu.

Całość umowy

Warunki korzystania z Serwisu stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem i regulują zasady korzystania z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków korzystania z Serwisu).

Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2023 roku.